Gløgg
Gløgg

2. - 3. klasse og 4. - 7. klasse. Søgne menighetssenter, Torve.

 

Hva?

Vi samles og driver med sløydarbeid. I tillegg er det også en kort andakt.

Dersom det er noen fedre/ foresatte som ønsker å være til stede på arbeidsmøtene, evt begynne som leder i "Gløgg", er det bare å ta kontakt.


Tid og sted?
Søgne menighetssenteret i kjelleren på "internatbygget".

Tirsdag fra kl. 1800-19.30
Gruppen deles i to aldersgrupper. Små og store har arbeidsmøte annenhver uke. 

Små: 2. -3. klasse
Store: 4. - 7. klasse

 

11. september - Oppstart høst 2018 FOR BEGGE GRUPPER.

 

Kontingent:
Kr 50,- pr år. Giro sendes med barna hjem. Bidrag/ kollekt samles inn på hvert møte. Pengene som samles inn, brukes delvis til materialer og delvis til et av Normisjons prosjekter. Gløgg er tilsluttet Normisjon.


 

Kontaktpersoner:

Kristian Øvrebø, 901 04 984

Arnfinn Ås, 950 20 261

Ina Rebecca Nordhagen, 992 54 535

 

facebook: "Gløgg"