Menighetsklubben
Menighetsklubben

Spesielt tilrettelagt for ungdom og voksne med funksjonshemning.

 

Hva?
En møteplass for oss alle, spesielt tilrettelagt for ungdom og voksne med funksjonshemning. Her er det mye latter og glede. Vi starter gjerne med en sang og adakt, før vi spiser og hygger oss sammen.

Husk 20,- kr. til lodd.

Menighetsklubben er et samarbeid mellom Søgne og Greipstad menigheter.

 

Tid og sted?
Greipstad menighetshus. 
En fredag i måneden kl.18-20.

 

Program 2017-2018:
15.09 (pizza)

20.10 (pølser)

01.12 (grøt)

---

19.01 (pizza)

02.03 (pølser)

13.04 (pizza)

Vårtur i mai/juni

 

Kontaktperson:

Diakon: Silje Wik Vesterfjell.
Mob.:992 94 604 
epost