Misjonsgruppe
Misjonsgruppe

Søgne nepalgruppe

 
Søgne Nepalgruppe er ei misjonsgruppe som ble startet våren 2015. Gruppen følger arbeidet til HimalPartner og Normisjon i Nepal. Hensikten er å informere og inspirere hverandre og å be for arbeidet. Gruppen samles siste torsdag i måneden kl 19:30. Alle - både unge, eldre, kvinner og menn er velkommen. Møtene holdes privat, og stedet er forskjellig fra gang til gang.
Det er mulig å sette seg på en e-postliste over interesserte. Du vil da få all informasjon, men er ikke forpliktet til å møte.
Kontaktperson for HimalPartner er Tone Skarpaas, tone.skarpaas@gmail.com, tlf 95252706. 
Kontaktperson for Normisjon er Ann Britt Wigaard, abwigaard@yahoo.no, tlf 48154086.
 
 
HØST 2018

Melding fra Ann-Britt 20.09.2018

Hei alle sammen!
Som dere ser av siste Mail var det planen at vi skulle ha neste Nepalgruppe på vår hytte den 27.09.18.
Det må  vi dessverre avlyse pga sykdom.
Tone er bortreist og kan derfor ikke ta det.
Vi regner med at neste møte blir 29.11.18.

 

Melding fra Tone 16.09.2018.

AVSLYST: [Neste samling i Søgne Nepalgruppe blir torsdag 27. september kl 19.30 hos Ann Britt og Trond Wigaard på hytta deres i Vragevigheia 69. Fint om dere sier fra til Ann Britt, 48154086, hvis dere kommer, så hun vet omtrent antall som møter.]

Minner om at vi lørdag 13. oktober i Frikirka i Vennesla kl 17 har et Agder-arrangement i forbindelse med HimalPartners (Tibetmisjonens) 80 års jubileum i år. Program sendes ut senere. Alle er hjertelig velkommen!

Så inviteres dere på tur til Nepal i Påska 2019, 12.-24- april. Ingvild Vestøl skal være reiseleder. Dere får utdelt brosjyrer på samlingen i oktober. Det er en flott og spesiell  opplevelse som man aldri glemmer.

I oktobernummeret av menighetsbladet for Søgne og Songdalen kommer en presentasjon av Nepalgruppa. Følg med, følg med!

Vi sees.

Vennlig hilsen
Tone

Har du spørsmål, ta kontakt med:
Tone Skarpaas, 952 52 706.