Kirkeringer
Kirkeringer

Langenes og Stokkelandsskogen

KIRKERINGEN LANGENES
Møtes 2.hver onsdag kl. 11.00 i Langenes arbeidskirke.
Nye medlemmer er hjertelig velkommen!

 

Jobber for julemessa i november. Lager ting, prat og sosialt over en kopp kaffe. Andakt.
 

Møteplan våren 2018: 

17.01. Oppstart etter nyttår

31.01.

14.02.

28.02.

14.03.

28.03.

11.04.

25.04.

09.05.

23.05.

 

Kontakt: Vesla Ruud
Tlf: 907 87 022

 

 

KIRKERINGEN STOKKELANDSKOGEN
Møtes en onsdag i måneden kl. 19 hjemme hos medlemmene.
Åpent for nye medlemmer - bare å ta kontakt.

 

Startet i 1979 og har siden arbeidet for driften av LAK. Gir blant annet tilskudd
til lønning av vaskehjelp og er en av arrangørene av julemessa.

 

MØTEPLAN VÅREN 2018

31.01. Oppstart etter nyttår

28.02.

21.03.

25.04.

30.05.

 

Kontakt: Grethe Thorsen
Tlf: 478 40 650/381 66 090
Epost: gkthorsen@gmail.com

 

 

(foto: Torbjørn Henriksen)