Ble du konfirmert 30. april 1967?
Ble du konfirmert 30. april 1967?

Velkommen til gudstjeneste i Søgne hovedkirke

søndag 22. oktober 2017 kl.11.00

Kjære 50-årskonfirmant 2017

 

Søgne menighet har gleden av å invitere dere

som ble konfirmert i Søgne 30. april 1967 til

Gudstjeneste i Søgne hovedkirke

søndag 22. oktober 2017 kl.11.00

Etter gudstjenesten blir det kirkekaffe i kirka.

Hjertelig velkommen!

 

Det er flott om noen har lyst til å bidra i

gudstjenesten, f.eks. ved å dele noen minner fra

konfirmasjonstida. Ta kontakt med presten.

 

Dersom dere ønsker å samles etter gudstjenesten

eller på lørdagen, kan dere få navneliste ved henvendelse

til menighetskontoret. Tlf. 38 05 57 10 eller e-post: post@sognemenighet.no

 

Kontaktperson for 50-årskonfirmantene: Jan Arne Kleivset, tlf. 948 21 710, epost: jan.arne.kleivset@rejlers.no

 

Søgne menighetsråd