Givertjeneste

Støtt din lokale menighet!      

                                                                                                                        
 

Engasjert i Søgne menighet? Bli med og støtt opp om menigheten økonomisk.
Klikk her for å registrere fast givertjeneste. Ønsker du å motta informasjon i posten? Send oss en e-post, så sender vi en brosjyre til deg. 
 

Det finnes mange gode formål å støtte - hvorfor skal du gi av dine penger til Søgne menighet?
Går du på gudstjeneste, eller deltar på aktiviteter i regi av Søgne menighet? Har du døpt dine barn, eller har du en konfirmant som skal konfirmeres i menigheten? Da er det gode grunner til å velge å støtte oss.


Hva går pengene til?

* To stillinger rettet inn mot barne- og ungdomsarbeidet: Ungdomsleder 50 % og menighetsarbeider/trosopplærer 60 %

* 50 % av kateketstillingen

* Materiell til bruk i trosopplæringen

* Materiell i diakonale sammenhenger som besøkstjeneste, bøker og musikk til bruk på institusjoner og påskeblomst.

 

Barne- og ungdomsarbeid er noe av det vi satser på i menigheten - og med god grunn! Tenk å kunne være med på å gi barn og ungdom muligheten til å være med på aktiviteter, kunne dele og formidle tro og til å ha en positivt miljø å vokse opp i. Mange av våre medlemmer er med som frivillige, og det er fantastisk! uten frivillige kunne vi ikke tilbudt alle aktivitetene vi har i dag. En del av arbeider er det også lønnede ansatte som tar seg av. I stor grad er disse stillingene finansiert av givertjeneste.
 

Vi er helt avhengig av frivillige gaver
Kanskje tenker du at Den norske kirke får offentlig tilskudd til å dekke sine kostnader og at giverinntekter kun er bonus. Det stemmer ikke! Søgne menighet er nemlig helt avhengig av gaver som bidrar til at den økonomiske situasjonen styrkes i takt med økte kostnader og redusert offentlig støtte.

Ved å investere pengene dine i det du tror på, er engasjert i og har tilknytning til, støtter du opp om arbeidet som gjøres og gir mulighet for vekst. Vi har fortsatt mye ugjort, som ville være umulig å realisere om vi ikke hadde hatt penger til det.

 

Hvorfor bli fast giver?
Regelmessig givertjeneste har mange fordeler. Det gir deg selv og oss en forutsigbarhet som gjør det mulig å planlegge fremover i tid. Det er også svært kostnadsbesparende for menigheten å ha faste avtaler som ikke krever videre oppfølging eller administrasjon. Vi tror også at en bevisstgjøring rundt å støtte opp om sin lokale menighet økonomisk skaper tilhørighet for den enkelte. Det er stort å være med i fellesskapet som bidrar økonomisk til at arbeidet kan fortsette slik det er i dag. Husk at du kan få skattefradrag på 27 % av giverbeløpet på opptil 30.000 kroner årlig!

 

Ta et aktivt valg om å støtte din menighet - bli fastgiver i dag!

Takk for din gave!


 

Hva skjer?