Dåpsregistrering

Dåp i Søgne

For å kunne gjennomføre dåpsregistrering på nett må du ha personnummer til barnet som skal døpes. Hvis ikke du har mottatt dette, eller du ikke har norsk fødselsnummer, må du kontakte menighetskontoret for å registrere dåp.