STEMMER FRA SØGNE


STEMMER FRA SØGNE! Stemmer av håp, stemmer av smerte - hvordan har vi det for tiden? 

 

Hva gir deg håp når livet er tøft? Hva gjør pandemien med deg og hvordan kommer du deg gjennom pandemien? Dette er noen av spørsmålene det går an å sette din stemme til ved å stikke innom Tangvall bibliotek! 

I April samler vi inn alle "stemmene" og kunstnergrupper i Søgne vil starte sitt arbeid med å lage sitt kunstuttrykk inspirert av det som har kommet inn. 

I Oktober håper vi smittesituasjonen tillater at vi har en performance der kunstuttrykkene fra Stemmer fra Søgne blir presentert. Vi håper du vil være med på dette! 

Søgne menighet samarbeider med Tangvall bibliotek, Søgne frivilligsentral, Knuden kulturskole, Søgne danseklubb, Prestegårdsmalerne, Søgne kontaktsenter og Verdesdagen for psykisk helse om dette prosjektet.  

Les artikler om dette fra Fritidsnytt og N247: 

https://fritidsnytt.no/stemmer-av-smerte-stemmer-av-hap-under-coronatiden/ 

http://n247.no/?nyhet=13643&tittel=-_Hvordan_har_vi_det%2C_og_hva_gir_oss_haap%3F&fbclid=IwAR1V-aFDaPdUZGxMsRIsxJKdceg9l6pnSa1yV8sOUR-QZUHMVGq4a8RIM6o 

Tilbake