Liste til Menighetsrådsvalget og supplerende nominasjon


Valgstyret i Søgne menighet har godkjent nominasjonskomitéens listeforslag ved valg av menighetsråd 11. september 2023 i Søgne menighet.

 

Her kan du se listen. Listen blir lagt ut på menighetens hjemmeside og facebookside. 

SUPPLERENDE NOMINASJON: 

Kirkemøtet i 2022 har vedtatt at det skal åpnes for supplerende nominasjon når det kun er godkjent listeforslag fra nominasjonskomitéen.

Et forslag til kandidat fremmet ved supplerende nominasjon skal være underskrevet av fem stemmeberettigede forslagsstillere. Underskriftene skal være skrift på papir eller et skannet dokument.
Forslaget til supplerende nominasjon skal ha følgende vedlegg:
– En oversikt over kandidatenes fødselsdato.
– En oversikt over fødselsdato og bostedsadresse til dem som har underskrevet på forslaget.

Dersom kandidaten ikke er innført i folkeregisteret som bosatt i soknet når forslaget innleveres, må det ligge ved en erklæring fra kandidaten om at vedkommende vil være valgbar på valgdagen.
Frist for supplerende nominasjon: 15. mai innen kl. 12.00. Se lenke til skjema nederst.

Valgstyret avgjør innen 20. mai 2023 om forslag om supplerende nominasjon skal godkjennes. Dersom forslaget til supplerende nominasjon ikke oppfyller reglenes krav, skal valgmyndighetene gjennom forhandlinger med forslagets tillitsvalgte forsøke å bringe forslaget i samsvar med reglene. Forslaget må derfor ha en tillitsvalgt som har myndighet til å forhandle på vegne av forslagsstillerne.

Godkjent forslag settes nederst på den endelige valglisten.  Rekkefølgen på de supplerte kandidater, hvis det er flere, avgjøres ved loddtrekning.
Det kommer tydelig frem på stemmeseddel at kandidatene er fra supplerende nominasjon og ikke en del av listeforslaget til nominasjonskomitéen.

Valget foregår samtidig med og i samme lokaler som kommune- og fylkestingsvalget mandag 11. september. Mer informasjon om tid og sted for valget og forhåndsstemming kommer senere.

Skjema for supplerende nominasjon av kandidat

Tilbake