Gudstjenesteoversikt


Menighetsbladet har dessverre en pause i utgivelsene. Mange savner oversikt over gudstjenestene, så derfor har vi laget en flyer som vi legger ut i kirkene og digitalt. 

Tilbake