Valgresultat Søgne menighetsråd


Valgresultatet for valg på nytt menighetsråd for Søgne menighet er klart. Funksjonstid for nytt menighetsråd er 1. november 2023 – 31. oktober 2027. Valgdeltakelsen var på 9%. Resultatet kan også lastes ned fra kirkevalget.no.

Medlemmer:

1. Rune Røiseland

2. Terje Seilskjær

3. Jørn Lauvsland

4. Mari Sjøvold Haaland

5. Sonja-Helene Øksendal

6. Joni Helene Jensen

7. Juan Pablo Tjomsland Vargas

8. Egil Lunde

Varamedlemmer:

1. Aslaug Bakke 

2. Alfred Røyksund 

3. Hilde Gunn Strømme

4. Gordon Petterson

5. Tobias Simonsen

Tilbake