Sommergudstjenester


De fire første onsdagene i juli ønsker vi velkommen til sommergudstjenester i Søgne gamle kirke kl. 20.00.

Gudstjenestene varer i ca. 45. miniutter, og på hver gudstjeneste vil Jostein Andreassen gi historike smakebiter om kirka. Etter gudstjenestene vil det være åpen kafe på Søgne gamle prestegård. 

Tilbake