Planlegger to utgivelser av menighetsbladet til høsten


Redaksjonen er godt i gang med arbeidet og legger opp til to utgivelser kommende halvår.

I starten av juni hadde redaksjonen sitt første møte for å starte opp igjen utgivelsene av menighetsbladet. Fra Søgne menighet møtte Irene Hæåk (daglig leder) og Egil Lunde, mens Elisabeth Slotte og Lise Jortveit Foshaugen representerte Greipstad. Rune Johansen møtte som daglig leder for Greipstad og Finsland menigheter. Inger Johanne Linjord og Torleiv Roland fra soknerådet i Finsland vil også bidra med redaksjonelt stoff.

I forbindelse med ny oppstart av menighetsbladet har alle de tre menighetsrådene gått inn for å takke ja til et tilbud fra Fritidsnytt om å bli et «blad i bladet» hos dem i noen av utgivelsene. Den konkrete planen er at menighetsbladet kommer ut sammen med Fritidsnytt torsdag 10. oktober og torsdag 12. desember kommende halvår.

Redaksjonen ser for seg at bladet først og fremst skal speile aktiviteter i de tre menighetene i tillegg til å ha noen faste spalter. Menighetsbladet skal også ses i sammenheng med menighetenes hjemmesider. Der man har begrenset med plass i menighetsbladet, vil man både kunne ha utfyllende tekster og flere bilder på hjemmesidene.

Redaksjonen har mye av planene klare for høstens numre, men har du innspill eller tips, må du gjerne ta kontakt med en i redaksjonen eller menighetskontorene.

Menighetsbladet mangler fortsatt noen som kan gjøre en jobb opp imot annonsører. Kan du hjelpe med dette? Ta da kontakt med daglig leder i Søgne menighet, Irene Hæåk, eller daglig leder i Greipstad og Finsland menigheter, Rune Johansen.

20-6-2024

Tilbake