Pilegrimsvandring 2024


Bli med på pilegrimsvandring fra Tveit til Oddernes kirker lørdag 31. august

Vi går på gamle kirkestier mellom de to middelalderkirkene i området. Det er Oddernes og Tveit menigheter ved prestene Jens Olai Justvik og Jon Andreas Lauvland som står for den praktiske gjennomføringen. 

I år er det 8. gang vi går mellom Tveit kirke og Oddernes kirke, og vi starter med morgenbønn i Tveit kirke kl. 09.00, og avslutter med nattverd i Oddernes kirke litt utpå ettermiddagen.

Underveis har vi gode pauser, vi har middagsbønn og vi går også deler av vandringen i stillhet. Et lite stykke fraktes vi med buss. Ta med niste, godt skotøy og så opererer vi ikke med værforbehold.

PRAKTISK:

Påmelding skjer ved å «vippse» deltakeravgift på 200,- til 12 25 05. Gå til fanen «Pilegrim 24»

  • Flere velger å gå, sykle eller kjøre til Oddernes kirke, og tar rutebuss nr 36 kl 08.19 til Tveit kirke.
  • Mer informasjon kan du få ved å henvende deg til Jon Andreas (480 39 747) eller Jens Olai ( 909 10 311) .
Tilbake