Familiekoret


Hele familien. Annenhver torsdag. Langenes arbeidskirke.

 

Hva?
Familiekor er gøy når hele familien deltar; barn, foreldre, besteforeldre, tanter og onkler. Ta med hele familien/slekta og opplev gleden ved å synge sammen!

Koret opptrer i Langenes arbeidskirke 2-3 ganger i halvåret. 

Tid og sted?
Koret øver i Langenes arbeidskirke torsdager i oddetallsuker.

Øvelse fra kl. 17.30-18.15, felles kveldsmat for barn og voksne i kjellerstua fra 18:30-19:30.

Program våren 2020:

Torsdag 16. januar - øvelse
Torsdag 30. januar - øvelse
Søndag 2. februar - kort synger på gudstjenesten i Langenes Arbeidskirke kl. 11.00
Torsdag 13. februar - øvelse
Torsdag. 27. februar - øvelse
Torsdag 26. mars - øvelse
Søndag 19. april - koret synger på gudstjenesten i Langenes Arbeidskirke kl. 11.00
Torsdag 23. april - øvelse
Torsdag 7. mai - øvelse

Kontaktperson:

Christianne Vadseth
Mob.: 473 22 977

Dirigent: Hanna Balsnes
Mob.: 467 69 626

facebook: Familiekoret på Langenes

Tilbake