God Jul fra Søgne Kormix!


Søgne Kormix har invitert med mange Søgnefolk til å gi en digital julehilsen tilbake til alle i Søgne.

Velsignet julehøytid til deg og dine!

Takk til alle som bidro:

 

 

Søgne KorMix med

Anne Ruth G. Bjorå

Christian Førland

Emma Lindblom og sønnen Tellef

Ida Omland Håland

Maria Bennavies Bjorå

Rebekka Ripegutu

Silje Borøy Hasseleid og døtrene Mari og Vilma

Sofie Lindblom

Vibeke Borøy

Ann-Guri Nyfeldt Bø

Asbjørn Gabrielsen

Astri Thoresen

Birte Løvåsen

Ellen og Hanna Kjøstvedt

Emma Vigebo Jahnsen

Hilde-Gunn Sletten

Ingrid Engebu

Ingrid Fanebust

Johan Breilid Gimse

Jostein Schaldemose

Linn Foss Kaurstad

Live Gjedrem Lunde

Mari S. Håland

Monica Steinsland

Tone Martha Sødal

Tore Ramsland

Sunniva Lavik

Sven Jørgen Karlsen

Tobias Severinsen

Tomine Kleivset

Tilbake