2-års dåpsdag


 

Når barnet deres har 2-års dåpsdag, vil dere få besøk av noen fra Søgne menighet. De vil ha med seg en gave til barnet, for å markere at det er to år siden dere bar barnet frem til dåp. Da vil barnet få en bok om Lille Krølle: "Lille sau går seg vill". Da barnet hadde 1-års dåpsdag, fikk barnet Lille Krølle i tøy, så barnet har forhåpentligvis en positiv holdning til Lille Krølle. Den er nå kjent og kjær for barnet. Da kan barnet oppleve gjenkjennelsesglede ved å treffe på Lille Krølle igjen i bok-fortellingen. Boka er en frisk gjenfortelling av den populære historien om den bortkomne sauen med fargeglade illustrasjoner og enkel tekst.

 

Tilbake