8-årsklubb


Hva gjør vi på 8-årsklubben?

 

Jo, der skal dere som er /blir 8 år få høre litt fra påskehistorien hver gang, så skal dere få lage noe påskepynt som dere får med dere hjem. Dere får også lage en påskebok.  

8-årsklubben er ett av breddetilbudene vi gir til alle våre medlemmer og tilhørende medlemmer som blir 8 år i løpet av året. Klubben starter opp første onsdag etter vinterferien og varer ca en time hver onsdag frem til påskeferien. Det blir også en gudstjeneste hvor dere  som har gått på klubben får en diplom. dere får også være med å dele ut påskeblomst til de over 80 år etter gudstjenesten.

Vi kommer til å ha tre grupper; en gruppe på Lunde skole, en gruppe på Nygård skole og en gruppe i Langenes arbeidskirke. Vi henter dere på skolen og følge dere til riktig klasserom/kirke. Dere som skal tilbake på SFO etter klubbslutt, vil bli fulgt av oss. Det blir ca en times samling etter skoleslutt og er ferdig litt før kl. to på Nygård og på Lunde skole. Da Langenes skole slutter tidligere enn de to andre skolene, slutter klubben der 13.45. Vi gleder oss til å treffe deg der.

 

Tilbake